FAQs Complain Problems

समाचार

वडा प्रतिनिधिको विवरण

फोटो नाम पद फोन नं ईमेल
कलक थापा खुला सदस्य ९८४९११८१३५
शिवराज खड्का खुला सदस्य ९८४४१४०८५८
रामचन्द्र रोकाया वडा अध्यक्ष ९८४९०३३४९२ rokayaramchandra123@gmail.com