FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नागरिक वडापत्र

७४/७५ 01/26/2022 - 11:42 PDF icon nagarik wada patra.pdf

मिति २०७६ साल असार २७ गते गाउँसभामा पारित भएका निर्णयहरु

७६/७७ 08/22/2019 - 09:44 PDF icon २०७६।०३।२७.pdf

मिति २०७६ साल असार २६ गते गाउँसभाका निर्णयहरु

७६/७७ 08/22/2019 - 09:30 PDF icon २०७६।०३।२६.pdf

मिति २०७६ असार ११ गते गाउँसभाका निर्णयहरु

७६/७७ 08/22/2019 - 09:27 PDF icon २०७६।०३।११.pdf

मिति २०७६ असार १० गतेका दिन गाउँसभाका निर्णयहरु

७६/७७ 08/22/2019 - 09:25 PDF icon २०७६।०३।१०.pdf

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७६।०१।१३

७५/७६ 05/24/2019 - 12:13 PDF icon २०७६।०१।१३.pdf

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७६।०१।१२

७५/७६ 05/24/2019 - 12:09 PDF icon २०७६।०१।१२.pdf

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।१२।२८

७५/७६ 05/24/2019 - 12:05 PDF icon २०७५।१२।२८.pdf

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।११।०६

७५/७६ 05/24/2019 - 12:02 PDF icon २०७५।११।०६.pdf

मष्टा गाउँपालिका का निर्णयहरु २०७५।११।०५

७५/७६ 05/24/2019 - 11:59 PDF icon २०७५।११।०५.pdf

Pages