FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हान (INVITATION FOR BIDS) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

मष्टा २ को उनेशैन खेलमैदान निर्माण र मष्टा ७ को  वडा कार्यालय हुँदै काडापानी- तल्कोट सडक खण्ड निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरीएको बारे।

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

मष्टा २ को उनेसैन खेलमैदान निर्माण र मष्टा ७ को काडापानी- तल्कोट सडक खण्ड निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी सुचना प्रकाशीत गरीएको बारे

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

मष्टा २ को उनेसैन खेलमैदान निर्माण र मष्टा ७ को काडापानी- तल्कोट सडक खण्ड निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी सुचना प्रकाशीत गरीएको बारे

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग बिधिबाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

बोलत्रको आशय सम्बन्धि सुचना कार्यालय भवन वडा नं २,३,५,६,७

Invitation for E-bids Date of Publication

दस्तावेज: 

Date of invitation for bids

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for E-bids Date of Publication

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङमार्फत खरिदको लागि आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको बोलपत्र आह्वान

दस्तावेज: 

ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कोटेशन अाह्वान सम्बन्धी सूचना

सार्वजनिक सवारी साधन खरिद सूचना