FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सब-ईन्जिनियर,कृषि जेटीए र भेटेरिनरी जेटीएको प्रारम्भिक योग्यताक्रम(Short-List) सार्बजनिक गरीएकोबारे

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ७ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ६ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ५ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ४ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न ३ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न २ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

मष्टा गाउँपालिका वडा न १ को आ.व २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त लाभग्राहि विवरण

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

हार्दिक समवेदना(मष्टा गाउँपालिका वडा नं १ स्थित तुफानडाँडामा जिप दुर्घटना हुँदा ८ को मृत्यु १७ घाईते))

मष्टा गापा वडा नं १ स्थित तुफान डाँडामा भएको जिप दुर्घटना

सम्झौता सम्बन्धमा ।

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन लागि कृषि सहकारी, कृषि फर्महरू, कृषक समूहलाई आशाय पत्र पेश गर्ने जरुरी सूचना।

कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

पनाछाल सिचाई कुलो निर्माण वडा नं ५ को आशायको सूचना सब्नधमा

वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं १ आशायको सूचना सम्बन्धमा

कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक पशु चिकित्सक करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

खरिद कार्यमा सुचिकृत हुने बारे ।

लेखापरीक्षणका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्ब्नधमा ।

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन

दस्तावेज: 

पशु चिकित्सक, कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्ता आव्हान सम्बन्धि सूचना

पशु चिकित्सक, कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्त फारम

दस्तावेज: 

रोजगार सहायको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

रोजगार सहायकको लागि आवेदन फारम

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम ।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

दस्तावेज: 

स्वंयमसेवी गणकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको वारे ।