FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य संस्था कर्मचारी

स्वास्थ्य चौँकीको नाम कार्यरत कर्मचारीको नामथर कर्मचारीको पद कर्मचारीको फोन नं फोटो
कोटदेवल स्वास्थ्य चौकी प्रकाश बहादुर खडका हेल्थ असिसटेन्ट ९८४८५४७९२७
कोटदेवल स्वास्थ्य चौकी सुनिला भण्डारी अ.न.मी ९८६०४२९६१४
कोटदेवल स्वास्थ्य चौकी मनिषा बि.क अ.न.मी ९८४४६११७२६