FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साझेदारी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 08/09/2023 - 22:18 PDF icon साझेदारी_कार्यविधि_१.pdf
साझेदारी ऐन २०८० ८०/८१ 08/09/2023 - 22:02 PDF icon साझेदारी ऐन_१.pdf
सहकारी ऐन २०७६ ७६/७७ 08/22/2019 - 09:18 PDF icon सहकारी ऐन २०७६.pdf
शिक्षा ऐन २०७६ ७६/७७ 08/22/2019 - 09:17 PDF icon शिक्षा ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७६-२०७७ ७६/७७ 08/22/2019 - 09:16 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६-२०७७.pdf
मष्टा गाउँपालिकाको दररेट २०७६-२०७७ ७६/७७ 08/22/2019 - 09:15 PDF icon दररेट २०७६-२०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७६-२०७७ ७६/७७ 08/22/2019 - 09:13 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६-२०७७docx.pdf
एकिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:44 PDF icon एकिकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:42 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५.pdf
मष्टा गाउँपालिका प्रशासीय कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 12:41 PDF icon मष्टा गाउँपालिका प्रशासीय कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf

Pages