FAQs Complain Problems

७६/७७

आशाय पत्र २०७६/०७७

दस्तावेज: 

बाेलपत्र रद्द गरिएकाे अत्यन्त जरुरी सूचना

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

MIS Operator (एम.आई.एस.अपरेटर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मिति २०७६ साल असार २७ गते गाउँसभामा पारित भएका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

मिति २०७६ साल असार २६ गते गाउँसभाका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

मिति २०७६ असार ११ गते गाउँसभाका निर्णयहरु

दस्तावेज: 

मिति २०७६ असार १० गतेका दिन गाउँसभाका निर्णयहरु

दस्तावेज: