FAQs Complain Problems

७७/७८

आ.व २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रम

बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for E-bids Date of Publication

दस्तावेज: 

Invitation for E-bids Date of Publication

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि जानकारी

दस्तावेज: 

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रमका तस्विरहरु

सूचना प्नविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

सूचना प्रविधि अधिकृतको सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ताकाे पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

आ व २०७७/०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना

क्याटलग/ब्रोसर सपिङमार्फत खरिदको लागि आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगीको सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायक पाँचौ तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

आ व २०७७/०७८ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट

प्राविधिक सहायककाे दरखास्त सम्बन्धि सूचना