FAQs Complain Problems

८०/८१

सार्वजनिक सुनुवाई २०८१ सम्बन्धि सूचना

आर्थीक बर्ष २०८०/०८१ को बित्तिय प्रगति सार्वजनिक गरिएको सूचना

आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम

उपस्थिति सम्बन्धमा(सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु)

दस्तावेज: 

१० औँ गाउँसभा सञ्चालन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

रिक्त पदमा स्थाई शिक्षक सरुवा सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

श्रमाधान रोजगार मेलामा सहभागिता जनाउने सम्बन्धि सूचना

अति विपन्न तथा पछाडि परेका समुदायका महिलाहरुको लागि जिविकोपार्जन सुधार तथा स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

व्यवसायिक योजना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान (INVITATION FOR BIDS) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ. व. २०७९/०८० मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको बारे

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

गाउँसभा बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे सूचना

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागी संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा(बैदेशिक रोजगारिबाट फर्केका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु)

दस्तावेज: 

कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशिलता कार्यक्रमका लागि कार्यविवरण

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आशयदाताहरुको छनोट सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

स्थानिय तहको रोजगार रणनिती तर्जुमाको लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धमा

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ईच्छुक निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्रको निवेदनको ढाँचा

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ईच्छुक निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान (INVITATION FOR BIDS) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ.व २०८१/०८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना

दस्तावेज: 

Pages