FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

आ.व. २०८०/०८१ को वार्षिक बजेट

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ईच्छुक निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्रको निवेदनको ढाँचा

दस्तावेज: 

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ईच्छुक निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र आव्हान (INVITATION FOR BIDS) सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ.व २०८१/०८१ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सूचना

दस्तावेज: 

जानकारी सम्बन्धमा(गाउँपालिकाका सम्पुर्ण कर्मचारीहरु)

दस्तावेज: 

बार्षिक निति तथा कार्यक्रम २०८०।८१

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम