FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु

१. श्रम स्वीकृती

२. व्यक्तिगत घट्नादर्ता

३. कृषि फर्म दर्ता

४. बिभिन्न प्रकारका सिफारिसहरु

५. निशुल्क प्रिन्ट तथा फोटोकपि

६. अन्य...........