FAQs Complain Problems

मष्टा गाउँपालिकाले सबै भन्दा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र तपाईको विचारमा के हुन सक्छ?

शिक्षा,स्वास्थ्य
46% (6 votes)
सूचना प्रविधि
15% (2 votes)
भौतिक पुर्वाधार
23% (3 votes)
प्रशासन
15% (2 votes)
अन्य
0% (0 votes)
Total votes: 13