FAQs Complain Problems

१ नं. वडा कार्यालय

Population: 
२६२८
Ward Contact Number: 
९८४८५४७७२६्/ ९८४४८४५२७९
वडाको ईमेल: 
वडाको घरधुरी: 
५९४
पुरुष जनसंख्या: 
११८८
महिलाको जनसंख्या: 
१४४०
ward address: 
कोटदेवल