FAQs Complain Problems

समाचार

७९-८०

पद स्थापनाका लागि विद्यालय छनोट गर्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना

सब-ईन्जिनियर,कृषि जेटीए र भेटेरिनरी जेटीएको प्रारम्भिक योग्यताक्रम(Short-List) सार्बजनिक गरीएकोबारे

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

आशयको सूचना सम्बन्धमा

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

मष्टा २ को उनेशैन खेलमैदान निर्माण र मष्टा ७ को  वडा कार्यालय हुँदै काडापानी- तल्कोट सडक खण्ड निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र प्रकाशन गरीएको बारे।

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

मष्टा २ को उनेसैन खेलमैदान निर्माण र मष्टा ७ को काडापानी- तल्कोट सडक खण्ड निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी सुचना प्रकाशीत गरीएको बारे

INVITATION FOR BIDS /बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

मष्टा २ को उनेसैन खेलमैदान निर्माण र मष्टा ७ को काडापानी- तल्कोट सडक खण्ड निर्माण कार्यको बोलपत्र सम्बन्धी सुचना प्रकाशीत गरीएको बारे

हार्दिक समवेदना(मष्टा गाउँपालिका वडा नं १ स्थित तुफानडाँडामा जिप दुर्घटना हुँदा ८ को मृत्यु १७ घाईते))

मष्टा गापा वडा नं १ स्थित तुफान डाँडामा भएको जिप दुर्घटना

सम्झौता सम्बन्धमा ।

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापन लागि कृषि सहकारी, कृषि फर्महरू, कृषक समूहलाई आशाय पत्र पेश गर्ने जरुरी सूचना।

कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

पनाछाल सिचाई कुलो निर्माण वडा नं ५ को आशायको सूचना सब्नधमा

वडा कार्यालय भवन निर्माण वडा नं १ आशायको सूचना सम्बन्धमा

कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

दोस्रो पटक पशु चिकित्सक करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

खरिद कार्यमा सुचिकृत हुने बारे ।

लेखापरीक्षणका लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्ब्नधमा ।

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूचि प्रकाशन

दस्तावेज: 

पशु चिकित्सक, कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्ता आव्हान सम्बन्धि सूचना

पशु चिकित्सक, कृषि स्नातक र सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्त फारम

दस्तावेज: 

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।