FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला ?

प्रविधि
6% (1 vote)
पर्यटन
6% (1 vote)
शिक्षा
44% (7 votes)
सडक
38% (6 votes)
स्वास्थ्य
6% (1 vote)
अन्य
0% (0 votes)
Total votes: 16