FAQs Complain Problems

गाउँसभामा २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

Read More

मष्टा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय भातेखोला बझाङ्ग

Read More

स्थानिय तह स्वमुल्याङ्कन (LISA) सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम मिति २०७८/०१/०९

Read More

मष्टा गाउँपालिका ३ को वडा कार्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम

Read More

पाँचौ गाउँसभामा गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा तथा कर्मचारीहरुको सामुहिक तस्विर

Read More

न्यायिक समितिको छलफल पछि गाउँपालिका जनप्रतिनिधि,कर्मचारी तथा जिल्ला अदालतका सरकारि वकिल(श्रीमान) संगको सामुहिक तस्बिर)

Read More

टेलिफोन

ठेगाना

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

Pages