FAQs Complain Problems

गाउँसभामा २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

Read More

मष्टा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय भातेखोला बझाङ्ग

Read More

स्थानिय तह स्वमुल्याङ्कन (LISA) सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम मिति २०७८/०१/०९

Read More

मष्टा गाउँपालिका ३ को वडा कार्यालय हस्तान्तरण कार्यक्रम

Read More

पाँचौ गाउँसभामा गाउँपालिका जनप्रतिनिधि तथा तथा कर्मचारीहरुको सामुहिक तस्विर

Read More

टेलिफोन

ठेगाना

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

Pages