FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

उद्यम विकास सहजकर्ताकाे पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

आ व २०७७/०७८ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सुचिकृत हुने सूचना

मेडिकल अधिकृत, स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगीको सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना

प्राविधिक सहायक पाँचौ तहको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

प्राविधिक सहायककाे दरखास्त सम्बन्धि सूचना

आशाय पत्र २०७६/०७७

दस्तावेज: 

बाेलपत्र रद्द गरिएकाे अत्यन्त जरुरी सूचना

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

MIS Operator (एम.आई.एस.अपरेटर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

करार पदपूर्ति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

बेरोजगार दर्ता निवेदन फारम

करार पदपूर्ति सम्बन्धमा

बजेट वक्तव्य २०७५/०७६

Pages